Kdo je cílová skupina, na jaká témata se budeme ptát a kolik studie stojí? 

jana-niggeloh-Fb8dpg7o6dE-unsplash_sq.jp

Společensky odpovědné chování je v posledních letech velmi aktuální téma v očích české veřejnosti. Má také velký význam pro velké firmy, jelikož jejich angažovanost v dílčích oblastech společensky odpovědného chování má dopad na hodnocení jejich celkové reputace. A reputace firem zase silně koreluje se zájmem o využití jejich produktů či služeb.

Od roku 2010 realizujeme multiklientskou studii CSR & Reputation, která se věnuje tomuto tématu v České republice.

DOTAZOVANÉ OBLASTI:

 • Povědomi o velkých firmách a jejich hodnocení v dílčích pilířích reputace

 • Hodnocení velkých firem z hlediska specifických imageových atributů. které vycházejí ze CSR strategie

 • Povědomí o CSR obecně a osobní společenská odpovědnost

 • Asociace společensky odpovědných firem a projektů

 • Hodnocení firem z hlediska jejich CSR

 • Hodnocení dílčích CSR projektů

 • Dopad Covidu-19 na společenskou odpovědnost firem i jednotlivců NOVÉ

 • „SAY DO GAP“ trendy NOVÉ

 • Interpretace výsledků v 5 CSR dimenzích NOVÉ

 • Kvalitativní expertní rozhovory NOVÉ

Ukázky výstupů

Základní informace o výzkumu

Metodologie: CASI
Cílová skupina: Reprezentativní vzorek české populace
Vzorek: N= 1000 respondentů
Délka dotazníku: 30 minut
Realizace výzkumu: říjen 2021 - leden 2022

Cena studie: 99 000 CZK bez DPH*

Pokud máte o studii zájem, kontaktujte 

tereza.horakova@ipsos.com

* cena základní studie, v případě zájmu lze doobjednat doplňkové moduly:

 • Hodnocení značky v rámci vlastní kategorie

 • Analýza definované firemní strategie

 • Přidaná hodnota CSR produktů

 • Test obalů

 • Ad-hoc dodatečné výzkumy

boy-in-yellow-jacket-and-white-shirt-hol