Kdo je cílová skupina, na jaká témata jsme se ptali a kolik studie stojí? 

nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash.jpg

Svět je v neustálém pohybu, frekvence změn se zrychluje. Víc, než kdy dříve je důležité znát trendy, které svět pohánějí. Pochopení těchto trendů a predikce jejich vývoje nám pomůže připravit sebe i naše podnikání na budoucí výzvy.

Ipsos Global Trends je jedna z nejrozsáhlejších studií svého druhu. Pokrývá 29 zemí světa včetně CE regionu (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko).

Obecná část odhaluje 12 globálních trendů. Zaměřuje se na klíčové otázky jako změna klimatu, globalizace, technologie, data a soukromí, ekonomika C-19 a další. 

Specifická část přináší detailní pohled na trendy v odvětvích: FMCG & Retail, Healthcare, Automotive, Finance, Utilities, Tobacco. Detailní analýza npříč cílovými skupinami, sektory, segmenty.

Jaká témata ve studii najdete?

  • Spotřebitelé a nákupní chování,

  • postoj ke značkám,

  • technologie, ochrana dat,

  • udržitelnost, klimatická změna,

  • zdraví, životní styl,

  • globalizace,

  • společenské hodnoty, společenská změna

  • a řadu dalších.

h-heyerlein-ndja2LJ4IcM-unsplash.jpg

Základní informace o výzkumu

ryoji-iwata-n31JPLu8_Pw-unsplash.jpg

Metodologie: CASI
Cílová skupina: Reprezentativní vzorek české populace
Vzorek:
CZ N= 1000 respondentů
Slovensko, Maďarsko, Rakousko N= 500 respondentů

ostatní země světa N= 500 až 1000

Rozsah: 56 otázek + 23 specifických otázek pro CE země

Realizace: Říjen 2021

 

Cena:
49 000 CZK

V případě zájmu, či otázek ke studii prosím kontaktujte 

marketa.kneblikova@ipsos.com