• Ipsos

Češi se bojí koronaviru nejméně od začátku pandemie, rozvolnění opatření vítají, podzimu se obávají

Koronaviru se aktuálně obává 49 % Čechů, což je nejméně od začátku pandemie. V hodnocení rozvolňování nejsou Češi jednotní, podle 30 % je rozvolňování příliš pomalé, podle 20 % naopak příliš rychlé, 44 % ho vnímá jako optimální. Za nejpomalejší považují rozvolňování ve školství, naopak rychlost rozvolňování ve veřejné dopravě vnímají lidé většinou jako optimální. Až dvě třetiny lidí se obávají růstu počtu nakažených, uzavírání služeb a obchodů a také nedostupnosti zdravotní péče pro běžné úkony během letošního podzimu. Zjištění vyplývají z výzkumu, který probíhal v červnu 2021.

 

Obavy z koronaviru jsou nejmenší od začátku pandemie


Pocit osobního ohrožení koronavirem je nejmenší od začátku pandemie v březnu 2021, kdy jsme začali monitorovat názory a postoje veřejnosti ohledně koronaviru. Aktuálně nějakou míru obav z koronaviru pociťuje 49 % Čechů. Poprvé od začátku pandemie je podíl těch, kteří se viru neobávají, větší než těch, kteří nějaké obavy mají. Oproti březnovému měření výrazně narostl podíl lidí, kteří se necítí vůbec ohroženi (aktuálně 17 % populace). Nejčastěji jsou to mladí lidé ve věku 18 - 29 let.


Roste také optimismus ohledně toho, jak rychle se podaří dostat pandemii pod kontrolu. 12 % Čechů je přesvědčeno, že virus je již dnes zcela pod kontrolou. Stále však 6 z 10 Čechů uvádí, že to ještě potrvá déle než 6 měsíců.


Obavy z koronaviru klesají nejen v ČR, ale i v ostatních zemích světa s výjimkou Indie. Z globálního výzkumu Ipsos realizovaného v 28 zemích světa vyplývá, že koronavirus i nadále zůstává dominujícím tématem, které znepokojuje veřejnost. Na další místa obyvatelé ve světě řadí nezaměstnanost a sociální nerovnost, Češi morální úpadek a korupci.Mladí považují rozvolňování opatření za pomalé


V názoru na rychlost rozvolňování nejsou Češi jednotní. 30 % Čechů hodnotí rozvolňování opatření jako příliš pomalé, 44 % jako „tak akorát“, 20 % pak vnímá rozvolňování opatření jako příliš rychlé.


Za nejpomalejší považují lidé rozvolňování ve školství (56 % Čechů označilo rozvolňování jako příliš pomalé), dále pak v kultuře a službách (obojí 44 %). Naopak v oblasti veřejné dopravy panuje spíše souhlas s rychlostí rozvolňování, za optimální ji označila více než polovina Čechů (53 %).


To, jak Češi vnímají rychlost rozvolňování, je významně ovlivněno věkem. Zatímco mladí lidé, kteří se koronaviru obávají výrazně méně, by uvítali rychlejší rozvolňování, lidé starší 65 let považují rozvolňování za příliš rychlé. Asi nepřekvapí, že na pomalou rychlost rozvolňování si výrazně častěji stěžují také lidé, kteří se neplánují nechat naočkovat, neboť se koronavirem necítí ohroženi.Letošní podzim vyhlíží část lidí s obavami


S postupným rozvolňováním opatření mají lidé největší radost ze setkávání s přáteli a rodinou (mezi top 3 jmenovalo 50 % lidí, zejména nejstarší věková kategorie 65+, častěji ženy) a otevření služeb (44 %) a obchodů (28 %). Třetina (35 %) vítá zejména možnost volného cestování po ČR, pětina (21 %) pak cestování do zahraničí.


Ačkoli nyní panuje ohledně koronaviru poměrně optimistická nálada, letošní podzim lidé vyhlíží s určitými obavami. Pokud by na podzim došlo ke zhoršení epidemiologické situace, více než dvě třetiny populace se obávají nedostupnosti zdravotnické péče pro běžné úkony (uvedlo 69 %), uzavírání služeb a maloobchodu (67 %) a také růstu počtu nakažených (67 %). Naopak přechodu na povinný home ofiice ani zákazu vycházení v nočních hodinách se lidé neobávají.

Obavy z dopadů na zdraví (nedostupnost zdravotní péče, růsty počtů nakažených, hospitalizovaných nebo zemřelých) vyjadřují častěji ženy a lidé starší 65 let.


Informace o výzkumu:


Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky starší 18 let dle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se ho zúčastnilo 1012 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu od 11.6. až 18.6.2021.

 

Výsledky výzkumu publikovala 29.6.2021 Česká tisková kancelář a další média.

Markéta Kneblíková
29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše