• Ipsos

Branding v reklamě

Aktualizováno: 7. 10. 2020

Nedílnou součástí pro úspěšnou reklamní komunikaci je její spojení se značkou. Ne vždy je tzv. branding jen o svém technickém zpracování. Důležitá je i integrace značky do příběhu a její aktivní role v reklamě.


 

První a nejjednodušší cestou, jak podpořit spojení reklamy se značkou je samotný technický branding. Co si pod technických brandingem představit? Jedná se o jednoduché zapracování loga značky do reklamní komunikace, vizuálně či do voice-overu. Technický branding je stěžejní pro spojení se značkou zejména u nových reklamních konceptů, které jsou na začátku cesty za budováním „brand cues“. To jsou komunikační prvky charakteristické pro značku, na jejichž základě si spotřebitel značku a její hodnoty automaticky asociuje. Pozor!!! Nemusí se jednat pouze o typické prostředí, barvy, postavy či hudbu. „Brand cues“ mohou být i emocionální, např. „my moment occasions“.


Branding reklamy dále podpoří to, když je značka integrovaná v příběhu, když je hlavním hrdinou, hybatelem děje a nestojí v jeho pozadí. Když je reklama příběhem značky, tak je pro diváka výrazně snadnější si ji vybavit, než když je jeho pozornost primárně soustředěna na jiný příběh a značka ho pouze zastřešuje.


A co ještě dobrému spojení se značkou pomůže? Volte prvky, herce a prostředí, které jsou pro značku či kategorii relevantní, případně ukazujte brzy produkt, aby se divák snadno zorientoval v tom, co je mu nabízeno.


Pokud je značka správně zakomponovaná v reklamní komunikaci, co dalšího ještě můžete udělat? Pro propojení reklamy a značky velmi dobře funguje vyšší frekvence vystavení. Ať již rozšířením kampaně do různých druhů touchpointů, například doplněním televizní komunikace o statické outdoorové formáty nebo online reklamu. Dále brandingu pomáhá kombinace různých délek video spotů a obecně dlouhodobá kontinuita jednoho reklamního konceptu.


 

Aneta Čedíková

74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše