• Ipsos

Drivery úspěchu – shrnutí analýzy databáze pre-testů

Aktualizováno: 7. 10. 2020

Jenom některé ze stovek reklam, které na nás útočí ze všech možných stran, si pamatujeme. Jenom některé z nich nás navíc ještě dokáží ovlivnit v tom, jak přemýšlíme o nabízeném produktu, službě a značce samotné. Přitom právě získat si diváka pro svoji značku je to, o co každý zadavatel reklamy usiluje. Jak toho dosáhnout?


 

Na základě analýzy databáze výsledků z testů reklam jsme identifikovali tři hlavní způsoby, kterými úspěšné reklamy zaujmou, tedy splní první úkol na cestě k efektivní reklamní komunikaci, kterým je upoutat pozornost diváka.


První možná cesta je taková, že reklama bude jedinečná, bude neotřelá a speciální, zkrátka bude to pro diváka něco, co by od produktu, značky, či kategorie nečekal. Druhou cestou, jak zaujmout diváka je to, že reklama pro něj bude zábavná, což neznamená, že musí za každou cenu pobavit a rozesmát, ale to, že její příběh bude diváka bavit sledovat. A třetí cestou, jak jednoduše zaujmout je to, že reklama bude divákovi ukazovat něco, co je pro něj relevantní, co se mu líbí, s čím se ztotožní, na co rád kouká.

Tyto tři zmíněné cesty, které můžeme definovat jako jedinečnost, zábavnost, relevance, se ale samozřejmě vzájemně nevylučují, naopak se většinou různě prolínají a vzájemně svůj efekt posilují.


To, co mají úspěšné reklamy vždy společné, je to, že v konečném důsledku vyvolávají pozitivní emoce o značce či produktu, který propagují. Tím se dostáváme k druhému úkolu v cestě za efektivní reklamou, kterým je vyvolání odezvy.


Poté, co diváka reklama zaujme, musí mu umět předat zamýšlené sdělení o značce a pozitivně ovlivnit smýšlení o ní. V tomto ohledu nejlépe funguje, když reklama dává značku do kontextu s tématem, či myšlenkou, kterou divák považuje za důležitou anebo pokud komunikuje něco, co je pro značku typické a co na ní již mají lidé rádi. Opět se tyto informace mohou a nemusí vzájemně prolínat a doplňovat. Pozitivní vnímání značky jako výsledný dojem jsou pro úspěšně fungování reklamy klíčové, a to bez ohledu na to, zda značka vstupuje do reklamního spotu hned na začátku jako iniciátor pozitivních emocí anebo jako řešitel problému na jejím samotném konci.


Když to vezmeme velmi obecně, u každé reklamy je třeba přemýšlet, jak a čím poutá pozornost diváka, kde a jak v reklamě vystupuje značka a co se o ní divák dozví. Reklama je jeden komplexní celek a je nutné přemýšlet, zda v konečném důsledku vyvolává pozitivní emoce ve spojení se značkou.


 

Hana Vejborná

118 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše