• Ipsos

Image polských potravin je stále na bodu mrazu


Na vztah českých spotřebitelů k zemi původu potravin lze nahlížet z různých hledisek. Image českých a slovenských značek potravin se může opírat o tradici a poctivost, zatímco německé potraviny mohou v lidech vyvolávat pocit kvality za výhodnou cenu. Zcela jinak jsou na tom potraviny pocházející z polské provenience, které, ze strany českých spotřebitelů, dlouhodobě čelí značně kritickému postoji.


 

Je to již více než 7 let, co českými médii proběhla kauza týkající se zdravotně závadné soli dovážené na český trh právě z Polska. Byť to byla kauza svým rozsahem patrně největší (v médiích se, v reakci na vzniklou paniku, dokonce objevovaly spekulace o plošném zákazu dovozu polských potravin), zdaleka nebyla poslední. Naopak se zdá, že stála na startu celé řady dalších kauz a incidentů, se kterými se lze v českých médiích setkávat až do současnosti.

Kvalita polských potravin se v českých médiích etablovala jako vděčné a vyzkoušené téma, které je mezi diváky značně populární.

V jakém stavu vývoj posledních sedmi let zanechal vnímání kvality polských potravin mezi českými spotřebiteli? Odpověď na tuto otázku nám může přiblížit výzkum, který jsme realizovali v říjnu 2019 s použitím online panelu. Velikost vzorku byla 502 respondentů, rovnoměrně rozdělených podle věku a pohlaví.

Graf níže ukazuje, jakým způsobem čeští spotřebitelé vnímají kvalitu potravin z jednotlivých zemí.


Ze srovnávaných zemí jednoznačně nejlépe vychází Německo, jehož potraviny jsou třemi čtvrtinami českých spotřebitelů vnímány jako vysoce kvalitní, naopak za málo kvalitní je nepovažuje téměř nikdo. Na druhém místě se nachází Česká republika, kde je podíl pozitivních odpovědí nadpoloviční. Na poslední místě a s velkým odstupem od zbylých dvou zemí se nachází Polsko, kde je podíl pozitivních odpovědí pouhých deset procent. Naopak 41 % dotázaných vnímá polské potraviny jako málo kvalitní.

Velmi podobný pohled se nám může naskytnout i z hlediska vnímání kvality alkoholu produkovaného v jednotlivých zemích.Zde se nabízí zajímavá paralela týkající potravinových kauz. Jistě si všichni vzpomenou, s jakými problémy se potýkala ČR z hlediska produkce tvrdého alkoholu v době takzvané "metanolové aféry", která si vyžádala bezmála 50 lidských životů. I přesto všechno vychází i zde Polsko vnímané podstatně hůře než ČR.


Oba tyto grafy jasně ukazují v jak nelichotivě situaci se v tuto chvíli nachází polské produkty v očích českých spotřebitelů. Bude zajímavé sledovat, zdali se tato situace v nadcházejících letech jakkoli změní. Ať již aktivním přičiněním samotných producentů nebo prostým opadnutím mediálního zájmu, který se této tematice již řadu let věnuje.


 

Oskar Macek

60 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše