• Ipsos

Jaký byl International E-Commerce Summit 2021?

Aktualizováno: 30. 3. 2021

Na konci února se uskutečnila dvoudenní mezinárodní on-line konference zaměřená na přechod spotřebitelů z kamenných do on-line obchodů International E-Commerce Summit 2021. Mezi řečníky nechyběl ani ředitel Ipsosu Jakub Malý, který posluchačům představil, jak pandemie COVID-19 proměnila nákupní a spotřebitelské chování generací X, Y a Z.

 

Jaká byla klíčová témata E-Commerce Summitu?

Témat, kterým se konference věnovala, bylo mnoho. Pro snazší orientaci je možné je shrnout do pěti základních oblastí:

 1. Logistika pro on-line obchody: Na konferenci se mluvilo jak o zkušenostech s vývojem řešení pro dopravu v pověstné kritické „poslední míli“, tak i o komplexních řešeních pro on-line obchody, které kromě komplexních služeb skladování a dopravy zahrnují také správu reklamací a vracení zboží.

 2. Digitální přístup ke zdravotnickým službám. Silným tématem byl také vývoj nástroje komunikaci mezi praktickým lékařem a jeho klienty. Efektivní řešení se neomezuje pouze na aplikaci pro komunikaci mezi lékařem a klientem, ale zahrnuje také komplexní datové řešení pro lékaře a možnosti řízení toku jeho klientů. Cílem je administrace kompletní cesty klienta celým zdravotnickým systémem, včetně zapojení prediktivních algoritmů, které podporují automatizaci anamnézy a triáž klienta.

 3. Z kamenných obchodů do omnichannelu: Firmy, jejichž hlavní síla před vládními omezeními spočívala v off-line prodejních kanálech, zpravidla neplánují kompletní přechod do on-line prostředí, ale soustředí se na rozvíjení vzájemné podpory off-line a on-line prodejních kanálů. To znamená výzvu nejen pro vývoj vlastního obchodu, ale i nastavení vnitřních procesů a logistiky.

 4. Rozvoj digitálních tržišť: Roste význam on-line obchodů, které se kromě prodeje z vlastních skladů soustředí i na přeprodej zboží z dalších on-line obchodů.

 5. Změna prostředí a kontextu: Kromě akcelerace e-commerce přinesl loňský rok i další změny, které byly na konferenci diskutovány – ať už se týkaly očekávání zákazníků, nebo proměn stylu práce zaměstnanců.


Proměny spotřebního chování generací


Poznatky o tom, jak se proměnilo spotřební chování jednotlivých generací, sdílel s účastníky konference ředitel Ipsos Jakub Malý.

 1. Co nám dnes dělá starosti: Koronavirus a zločin s násilím jsou mezi top 5 znepokojujícími tématy u všech generací zákazníků. Starší generace více znepokojují témata související s imigrací a zdravotní péčí. Mladší generace pak více řeší stav životního prostředí.

 2. ·Covid-19 a obavy o zdraví: Zdravotně se koronavirem nejméně cítí být ohrožena nejmladší generace Z. Kromě „bezstarostnosti mládí“ to může být dáno i dosud relativně nižším rizikem závažnějšího průběhu onemocnění.

 3. Covid-19 a obavy o finance: Pocit nejmenšího finančního ohrožení zatím měla nejstarší generace Baby Boomers, nicméně koncem minulého roku se jejich obavy dostaly již na úroveň srovnatelnou s ostatními generacemi – u kterých obavy naopak mírně poklesly.

 4. Generace na internetu: Pro generace X, Y a Z je internet doma v zásadě běžná věc, stejně jako využívání smartphone s datovým tarifem. Každý den využívá internet 98 % členů generace Z, více jak 90 % generace Y a více než 80 % generace X.

 5. Přesun do e-commerce: Na internetu nakupuje nyní nejvíce generace Y. Nejmladší generace Z zatím ještě často nemá trvalé zaměstnání a tedy dostatek finančních prostředků. Největší posun k nákupům na internetu v minulém roce proběhl v těch kategoriích, jejichž kamenné obchody byly uzavřené.

 6. Love brands: Spotřebitelé mnohé oblíbené značky sdílejí: Škoda, Lidl, KFC, Albert nebo Adidas. Generace Z má nejblíže ke značkám z oblasti zábavy a technologií: Apple a Netflix, které doplňují dm drogerie, McDonald´s a Nike.


Celý záznam Jakubova vystoupení můžete zhlédnout zde:


Tématu Proměny chování spotřebitelů v roce 2020 a jejich nadějím a obavám do roku 2021 se detailně věnuje volně prodejná studie Generace XYZ (nejen) v době krize.


Spropitné jako metrika spokojenosti


Ze zajímavých přednášek zmíníme například tu od společnosti Dáme jídlo. Její CEO Filip Fingl mluvil o tom, jak jeho společnost zvládala prudký nárůst objednávek spojený s COVID-19. Zmínil neobvyklou metriku zákaznické spokojenosti a solidarity v podobě četnosti a výše spropitného. Ta prudce narostla zejména v první vlně na jaře minulého roku, nicméně stále se drží výrazně nad úrovní před dobou s Covid-19.


Kromě nárůstu objednávek, který kopíruje zavádění vládních opatření, roste také postupné navyšování nákupního košíku realizovaného přes službu Dáme jídlo. Zrcadlí to trend, kdy je dovážené jídlo stále více kupováno pro celou rodinu i ve všedních dnech. V rámci typů kuchyní roste preference fast foodu, ale také masových pokrmů a české kuchyně. Roste také množství objednávek s nápoji, zejména pak piva. Zdá se tak, že zákazníci se smiřují s tím, že do restaurací je jen tak nevrátí a snaží se dopřát něco dobrého i doma.


Zajímavých spíkrů ale byla celá řada, poslechnout si je můžete na webu International E-Commerce Summit 2021.

 

Martin Volek


65 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše