• Ipsos

Jak se můžeme poučit ze situace v Číně?

Aktualizováno: 9. 4. 2020


V minulém týdnu jsme psali o tom, jak vnímají čeští spotřebitelé značky a jejich aktivity v koronavirové době. Rádi bychom na tento článek navázali a přinesli Vám několik postřehů ze země, kde to vše začalo a která se již z koronavirové pandemie pomalu vzpamatovává – z Číny.


 

Pandemie koronaviru přinesla (dočasnou) změnu spotřebitelského chování, konzumace médií a využívání sociálních sítí. Lidé nedobrovolně zavření ve svých domovech, pro něž byly on-line, mobil a TV jediným spojením se světem, na nich trávili podstatně více času. Data z Číny (studie Gartner) ukazují, že lidé byli v době pandemie online o 20 % více, a to nejenom na sociálních sítích, ale více času strávili i hraním her, sledováním videí a zpravodajství o aktuálním vývoji. Vidíme to samé v ČR? Ano!

První prokazatelně infikovaní koronavirem byli reportováni už v listopadu 2019. Čína tak má proti nám v adaptaci na změnu způsobenou koronavirem náskok, a proto je v našem zájmu sledovat, jak se tamní situace vyvíjí. Prvních 1 000 nakažených překročili v Číně 25. 1. 2020, tedy přibližně o 2 měsíce dříve než v České republice. Počty nově nakažených začaly klesat v týdnu od 16. 2. 2020 - 3 týdny poté. Čistě trendově by tedy k poklesu v ČR mělo dojít někdy v polovině dubna. Samozřejmě, účinnost vládních opatření spolu s disciplínou v jejich dodržování námi, občany, hrají v budoucím vývoji také podstatnou roli.V následujících 3 týdnech se dá předpovídat, že se společenská nálada bude měnit a přijdou na řadu nová témata. Proč si to myslíme? Z dat vyhledávání na internetu z Číny je patrné, že pomyslný „peak“ ve vyhledávání informací o koronavirové nákaze byl v týdnu od 26. 1. a ačkoliv trend v počtu nakažených dál strmě rostl a začal snižovat až o 3 týdny později, vyhledávání bylo v té době už jen na 23 % z maximálních hodnot. Co to indikuje? Lidé se začali zajímat (také) o něco jiného.Jak to může s postoji lidí vypadat za 3 týdny?


V Číně jsme od 14. do 16. 2. realizovali výzkum o zkušenostech a postojích spojených s koronavirem. Výzkum tedy zapadal do období, které u nás - doufejme - nastane za několik týdnů (období, kdy přírůstek prokazatelně nakažených bude na svém vrcholu a zájem o nákazu samotnou za zenitem). A jaká byla v Číně v té době nálada?

Většina Číňanů se domnívala, že epidemie ovlivní ekonomický vývoj země v první polovině roku 2020. Byli mírně optimističtí ohledně celkové situace ve druhé polovině roku 2020, kdy si ekonomika může udržet svůj růst nebo být alespoň stejně výkonná, jako v roce 2019.

Samozřejmě, běžní lidé nejsou těmi nejpovolanějšími, aby předpovídali vývoj ekonomiky (což ovšem nejsou ani mnozí ekonomové :)), ale jejich postoje vypovídají o jejich náladě. A ta může ovlivnit poptávku. S tím blíže souvisí následující zjištění z Číny.

Čeho se v souvislosti s prací obávají:

  • Propouštění - 29 %

  • Možného snížení platu - 47 %

  • Potíže s rozvojem odvětví a osobním rozvojem v něm - 46 %


Jak vidí své finance:

  • Snížení výdajů - 42 %

  • Zachování výdajů - 41 %

  • Zvýšení výdajů - 17 %

Co si z toho celého odnést?


Každá změna, ať už v životě jednotlivce nebo společnosti jako takové, má svoje fáze. V prvních fázích dochází k popírání existence samotné situace, následuje fáze uvědomění, která může být spojena se strachem a hněvem, a po ní přichází fáze, kdy se na změnu adaptujeme. Jisté je, že my máme za sebou fázi první a jsme na cestě od druhé fáze dál. Velmi brzy už si nikdo nevystačí s tématy, která byla ještě včera in - data zdarma, roušky dovezené do ČR atd. Lidé se budou chtít posunout dál.


Nastává čas začít řešit, s čím zákazníky oslovit dlouhodoběji a je potřeba počítat s tím, že spotřebitelská nálada, minimálně po určitou dobu, bude horší. Proto doporučujeme udělat si analýzu a plán:

  • Jaké jsou a budou (neuspokojené) potřeby vašich (potenciálních) zákazníků, které byste mohli adresovat?

  • Co od Vás chtějí nyní slyšet? Jaká témata máte v komunikaci akcentovat?

  • Jsou lidé s Vašimi službami spokojení a především, jaké taktiky můžete využít, abyste předešli jejich odchodu?

Jeden hint na závěr, zase z Číny. Naprostá většina Číňanů deklaruje odhodlání více dbát o zdraví, žít klidněji, ve větší pohodě a dbát více o rodinu. Je to patrně přirozená reakce na prožitou krizi, dává ale smysl své úvahy alespoň částečně vést tímto směrem. A jeden hint od nás, z České republiky. Jak sledujeme projevy politiků, kteří mají tendenci formovat názory občanů, vsadili bychom i na to, že v budoucnu budou ještě větší skupiny lidí, které uslyší na to, co je naše, vyrobené v ČR.

 

Michal Štěpánek

Eva Maninová

166 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše