• Ipsos

Konektivita ve světě automobilů: vycházející nebo padající hvězda?

Aktualizováno: 7. 10. 2020

Během posledních let většina výrobců v automobilovém odvětví představila a dále rozšiřovala svá řešení konektivity, neboli bezdrátového spojení svých aut se “zbytkem světa”. Žádný z výrobců však v této oblasti zatím plně neuspěl.


 


Pokud se bavíme o úspěchu (či jeho nedostatku) v konektivitě, nemyslíme to vůbec z pohledu technologií nebo hardwaru. Z technické stránky věci se jedná dozajista o zdokonalení umožňující praktickou a užitečnou nástavbu tomu, k čemu byla auta po desetiletí využívána, totiž přepravě.


Nicméně, z druhého úhlu pohledu jsme svědky celkově nízké míry přijetí konektivity koncovými uživateli automobilů, nízkou míry obnovování takzvaných „balíčků konektivity“ (např. po prvním roce používání zdarma by si vlastníci/řidiči vozů měli konektivitu obnovit za určitý měsíční poplatek) a navíc prodejci a zástupci after-sales dealerů značek (což je neméně důležité) příliš nevynikají ve schopnosti přivést řeč na témata spojená s konektivitou, jejich objasněním či přímo prodejem zákazníkům.

Toto bylo opakovaně potvrzeno mnoha Ipsos studiemi realizovanými pro různé výrobce napříč několika kontinenty (ať už šlo o mapování trhu, testování konceptů, zákaznickou zkušenost nebo mystery shopping).


Z toho, velmi zkráceně, vyplývá, že konektivita v současnosti nesplňuje cíle automobilek: totiž stát se novým zdrojem příjmů.


Jak je to možné?


Pojďme si rychle rozebrat proč. Během let realizace výzkumných studií doslova po celém světě jsme definovali několik klíčových ukazatelů, které jsou zcela zásadní pro schopnost jakéhokoliv konceptu uspět na trhu.

Tyto metriky jsou:

1) Relevance - tj. do jaké míry to naplňuje mé potřeby?

2) Odlišnost - do jaké míry je to odlišné od jiných dostupných alternativ?

3) Hodnota/Cenová úroveň - tj. jak si to stojí ve srovnání s jinými možnostmi z hlediska ceny/nákladů?)

4) Uvěřitelnost - tj. nakolik věřím, že to bude schopné doručit vše, co je slibováno?


Zaprvé, z pohledu Relevance, nejsou zatím služby konektivity vnímány koncovými uživateli jako něco, co by přinášelo výhody, které musí mít; vnímají je spíše jako nice-to-have (i přesto, že můžeme namítat, že přinejmenším možnost nouzového volání v krizové situaci by měla být vnímána jako něco, co mít prostě musíme, většina lidí je stále přesvědčena, že v případě nehody by využila svůj mobilní telefon).


Zadruhé, pokud se bavíme o Odlišnosti, převládá názor, že většinu věcí, které umožňuje konektivita, dokáže zprostředkovat smartphone, a to navíc výrazně lepším a uživatelsky přívětivějším způsobem (například informace o dopravě a navigace v reálném čase nebo možnost využít našeptávač či služby typu Siri).


Zatřetí, vzhledem k Hodnotě/Cenové úrovni, konektivita má pro koncové uživatele jednoduše příliš nízkou hodnotu, co se týče přínosu, na druhé straně je příliš „mimo“ co se týče cen (obecně, cokoliv jiného než „zdarma“ uživatele nalákat prostě nedokáže).


A nakonec, v (zeměpisných) oblastech, kde se ke konektivitě teprve bude přistupovat, celá věc naráží na nízké skóre v Uvěřitelnosti (kvůli nedostatku zkušeností má cílová skupina pochyby o tom, že jejich auto jim má poskytovat služby a možnosti, které by očekávali spíše od mobilního operátora).


Celkově vzato, konektivita ve světe automobilů čelí velké výzvě. Současný stav věcí není v takovém bodě, aby umožňoval udržitelný byznys založený na pravidelných odběrech informací. Pokud bychom měli použít mediální paralely: s konektivitou se aktuálně pohybujeme v teritoriu YouTube, nikoli Netflixu.

Ti výrobci, kteří si jako první uvědomí, že služby konektivity musí koncovým uživatelům poskytovat zdarma (možná dokonce spolu s nějakou výraznější motivací) a zaměří se na zisky od komerčních partnerů (media, lokalizovaný marketing, plány vládní a obecní alokace finančních zdrojů atd.) se nakonec stanou leadery v prodeji konektivních řešení.


 

Jakub Malý


69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše