• Ipsos

Nové výzvy pro Evropu

Aktualizováno: 7. 10. 2020

Globální i český mediální prostor doposud zůstává zaplněn tématy spojenými s koronavirovou krizí. Co je však na pořadu dne v rámci Evropské unie? A na jaké další výzvy se připravit, až se světovou pandemii podaří dostat pod kontrolu?


 

Jedním z nejvíce skloňovaných témat posledních měsíců byla v evropském kontextu nepochybně tzv. Zelená dohoda pro Evropu neboli European Green Deal. Plán Evropské komise na neutrálně klimatickou Evropu zahrnuje seznam konkrétních kroků s cílem udržitelného hospodářství, které by tolik nezatěžovalo klima. V samém jádru dohody stojí závazek eliminovat v celé EU do roku 2050 veškeré emise skleníkových plynů. Největší změny by tak měl pocítit energetický průmysl, ale také země a regiony, které jsou orientovány na těžký průmysl a fosilní paliva.


A jaké jsou aktuální nálady Čechů v době koronaviru s ohledem na klimatickou strategii Evropské unie? Výzkum, který Ipsos realizoval na konci dubna 2020 na reprezentativním vzorku české populace, naznačuje pozitivní nálady Čechů ve vztahu ke krokům Evropské unie směrem k podpoře environmentální politiky. Dle 71 % Čechů by Evropská unie měla i nadále podporovat životní prostředí a program v oblasti boje s klimatickou změnou, stejně jako tomu bylo před krizí způsobenou koronavirem. Častěji než zbytek populace pak s tímto postupem souhlasí ženy a mladí lidé ve věku 18 až 29 let.


Nové výzvy spojené se snižováním skleníkovým plynů, na které se Evropa připravuje, reflektují ve své dlouhodobé strategii rovněž největší tuzemské firmy. Například Škoda Auto již v loňském roce spustila program, který má do roku 2022 přinést deset nových modelů na elektrický pohon. Strategii založenou na snižování emisí aktivně podporuje i skupina ČEZ, která postupně odstavuje uhelné elektrárny, které jsou významným zdrojem znečištění.


 

Tereza Plíštilová

73 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše