• Ipsos

Obalový odpad jako (nejen) marketingová výzva

Pro spotřebitele jsou obaly samozřejmost – a to spotřebitelé zpravidla ani netuší, jak důležité jsou obaly v celém výrobním a dodavatelském řetězci. V posledních letech se zdá, že obaly se staly výrazným symbolem znečištění životního prostředí. Boj proti obalům a obalovému odpadu se v rámci širšího tématu udržitelnosti stal významným tématem v médiích, sociálních sítích a marketingové komunikaci.

 

Obaly jsou třetí největší ekologický problém


Výzkum, který jsme realizovali v srpnu minulého roku, ukazuje, že mezi TOP 3 ekologické problémy v České republice spotřebitelé řadí množství produkovaného odpadu (největší problém) a přemíru obalů, ve kterých je baleno zboží (třetí největší problém). Mezi tyto dva problémy se na druhé místo vtěsnalo téma odlesňování.


Obaly trápí zejména mladší generace


Zároveň platí, že přemíra obalů, ve kterých je baleno zboží je tématem důležitějším pro mladší spotřebitele než pro spotřebitele starší. Mezi členy generací Y a Z, tedy mezi spotřebiteli do 41 let věku, se hned na druhém místě. Mezi staršími generacemi bylo s výrazně nižšími procenty až na místě třetím.


Mladší generace sice obaly trápí, ale klidně je dále kupují


Z výsledků Ipsos studie Generace XYZ (nejen) v době krize však plyne, že reálné chování mladších spotřebitelů často úplně neodpovídá jejich deklaracím o důležitosti boje proti nadměrnému množství obalových materiálů. Polovina spotřebitelů z nejmladší generace Z deklaruje ochotu vyhýbat se příští rok výrobkům, které mají hodně obalů – což je zároveň výrazně více než v případě starších generací. Avšak reálně tak činí pouze pětina z nich – přibližně stejně jako u ostatních generací. Je zde tedy velký rozdíl mezi tím, co říkají, že budou dělat, a tím, co skutečně dělají („say-do gap“).
Protože jinak by si snížili svůj komfort


Mladší spotřebitelé tak nejsou v praxi příliš ochotni redukovat svůj komfort, který je s využíváním obalů spojen. Čekají spíše na inovace ze strany výrobců, které jim požadovanou redukci obalového materiálu přinesou, nebo jim nabídnou nějaké bez-plastové, bio-degradovatelné nebo nejlépe zcela bezobalové řešení (ať už je to možné či nikoli). Takové řešení, dobře marketingově podpořené, pak nabízenému produktu může při srovnatelné ceně přinést důležitou konkurenční výhodu.


 

Martin Volek

Článek byl publikován na stránkách Packaging Herald.

74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše