• Ipsos

Společenská odpovědnost firem v roce 2020 z pohledu veřejnosti

Společenská odpovědnost je dnes velké téma pro firmy. Je to ale také téma pro Čechy? Ipsos realizoval již 11. ročník kvantitativní studie CSR & Reputation Research na obecné populaci, kde se mimo jiné zabýval i touto otázkou.

 

Společenská odpovědnost firem znamená, že kromě snahy o zisk a hospodářskou prosperitu, by firmy dobrovolně nad rámec zákonných povinností měly jednat tak, aby vytvářely pozitivní či minimalizovaly svůj negativní dopad na životní prostředí, rozvoj společnosti, zaměstnance, zákazníky a dodavatele. Společenská odpovědnost nemá ale přesně danou definice toho, co má splňovat či jak má být v praxi realizována. V čase se vyvíjí společně s tím, jak je vnímána role firem a jaká témata ve společnosti rezonují.


Podle kvantitativního výzkumu Ipsos CSR Reputation & Research 2020 na české populaci si se „společenskou odpovědností firem“ více jak 50 % Čechů vybaví prospěšné aktivity firem spojené s ekologií a životním prostředím, následně péči firem o zaměstnance. Těmto oblastem by se podle Čechů měly firmy také primárně věnovat. Každý sektor má ale svá specifika v tom, jaké společensky odpovědné aktivity se k němu nejlépe hodí.

Zatímco firmy nabízející služby by se podle Čechů měly více zaměřit na rozvoj společnosti a chování k zákazníkovi, potravinové řetězce na své zaměstnance. Tabákové firmy a výrobci alkoholu by měly zejména kompenzovat negativní dopad svého businessu na společnost, technologické a energetické firmy by se měly soustředit zejména na enviromentální témata. Společensky odpovědné aktivity firem by podle Čechů měly mít primárně dopad v České republice.


Jak moc je ale pro Čechy důležité to, jak se firmy chovají?


Více jak polovina populace deklaruje, že společenská odpovědnost sehrává roli, když se lidé rozhodují o nákupu. Zároveň 65 % Čechů je ochotno si za produkt, který je společensky odpovědný připlatit.Na základě toho, jak se firmy s ohledem na CSR chovají, tak je lidé doporučují nebo se naopak snaží od nich své okolí odradit. Tři čtvrtiny Čechů se ztotožňuje s tvrzením, že společenská odpovědnost má stát v základních hodnotách každé firmy, vytváří pro zákazníka přidanou hodnotu a je trendem dnešní doby. CSR firem je tedy určitě téma, které v české společnosti rezonuje a lidé skutečně kolem sebe vnímají to, jak se firmy chovají. Zároveň ale přiznávají, že je těžké se zorientovat v tom, která firma je společensky odpovědná. Aktivně si o tomto tématu zjišťuje informace pouze čtvrtina populace, tedy o polovinu méně lidé než těch, kteří uvádějí, že je pro ně společensky odpovědné chování při rozhodování o nákupu důležité.
Dle postojů populace vyplývá, že společenská odpovědnost může mít reálný dopad na business firmy. Lidé dokážou ocenit jakékoliv prospěšné aktivity, firmy by se společenské odpovědnosti měly věnovat koncepčně, komunikovat ji a vysvětlovat, pokud z ní chtějí získat finanční či nefinanční benefity. Očekávání veřejnosti firmám napoví, které aktivity mohou mít v tomto ohledu největší potenciál.


 

Hana Vejborná

133 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše