• Ipsos

Společenská odpovědnost v roce 2020 z pohledu expertů

Češi vnímají, jak se firmy chovají ke svému okolí a dokážou jejich společensky odpovědné aktivity ocenit. Kvalitativní část výzkumu CSR & Reputation Research 2020, která zahrnovala hloubkové rozhovory se CSR experty, zarámovala to, jak by měla být dnes společenská odpovědnost firem v praxi ideálně realizována.


 

Podle expertů udělaly firmy v oblasti CSR za posledních několik let velký pokrok. Zatímco dříve se firmy věnovaly filantropii, dárcovství či realizovaly různé jednorázové ad hoc projekty, které nebyly příliš důvěryhodné a působily jako laciné kupování si odpustků, dnes je pro ně společenská odpovědnost mnohem více firemní strategií. Firmy si dnes uvědomují, že je potřeba věnovat se CSR koncepčně. Vědí, že takový přístup může pomáhat jejich businessu, a to nejen s ohledem na vyšší zájem zákazníků či klientů, ale také proto, že jsou jako firma atraktivnější pro své zaměstnance, obchodní partnery, investory a další subjekty se kterými přicházejí do styku.


„Vykázat finanční přínos CSR projektů býval veliký problém. Dnes už je to lepší, navíc udržitelnost zajímá i investory – tzn. čím udržitelněji firma hospodaří, tím získává vyšší skóring. Větší propojení společensky odpovědného chování na business firmy už snad není možné.“ – expert z oblasti businessu.

Fráze, že „společenská odpovědnost by měla být součástí DNA každé firmy“ začíná být trochu klišé, ale vystihuje podstatu věci toho, jak by měla společenská odpovědnost firem vypadat. CSR experti uvádějí, že společensky odpovědné aktivity firem by neměly být roztříštěné, měly by mít jasnou jednotnou hodnotovou koncepci, ideálně navázanou na podstatu businessu firmy a neměly by se snažit o tzv. „quick wins“.

„Pokud mám uvést jednu slabinu, která prostupuje českých trhem, je to neuchopenost CSR tématu ve strategii firmy. Často se jedná o výkřiky typu ‚dnes přispějeme tam, zítra uděláme toto‘. Ať už firma dělá cokoli v této oblasti, je to vždycky dobře, ale připravuje samu sebe o řadu benefitů, které koncepční strategie v oblasti CSR přináší – dnes už nikoho neohromíte tím, že Top Management o víkendu sázel stromky – ani své zákazníky, ani své zaměstnance,“ – expert z oblasti komunikace.

Aby neměly CSR aktivity opačný efekt a nepodkopávaly postavení firem v očích veřejnosti, je potřeba být podle expertů ohledně nich směrem k veřejnosti upřímný, transparentní a věrohodný. Rozhodně by společenská odpovědnost firmy neměla být přikrášlována nebo se pokoušet zakrývat negativní aspekty businessu.


Úspěšný CSR program by tedy měl být vystaven na třech základních principech.

Experti zmiňují:

1) autenticitu, tedy to, že firmy by se měly snažit ve svých CSR aktivitách využít své know- how a udělat z nich přidanou hodnotou jejich nabídky.


2) věrohodnost, a to jak ve spojení s businessem, s firmou samotnou, tak s realizací aktivit samotných.


3) efektivitu, tedy mít na paměti to, aby firmy reagovaly na reálné potřeby společnosti a měly skutečně pozitivní dopad na své okolí.


 

Hana Vejborná

67 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše